www.klockaresvedjan.se     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Det stora Nordiska kriget pågick.
Karl XII stred ute i Europa.
Bygdens båtsmän färdades 90 mil

söderut till Karlskrona för att
inställa sig till krigstjänst. Då i
början av 1700-talet, tog den unge
klockaren Olof och bröt upp mark.
Han fällde träd, han svedjade
marken och byggde sig ett litet torp.
När Olof blev gammal, tog sonen
Erik över som klockare och torpare.
Torpet fick namnet .
Klockaresvedjan

Här bor vi nu på denna anrika plats och här har vi vårt släktforskningsföretag.

Släktforskning